Kondicija

Kondicija

Kako da dođemo do idealne fizičke forme?
Kondicija je kao novac – teško se stiče, a lako se gubi. Kondicija je nešto što trebate imati tokom celog dana i noći, a ne samo u datom trenutku. Iako zvuči kao najzahtevniji trening, sve što Vam je potrebno su upornost i kontinuitet. Kada stignete do željenog cilja i do vrhunske fizičke forme, nebo je granica.


“Pain is temporary, quitting lasts forever”